За един идеален дом са нужни само въображение и няколко покривни прозореца