Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Общи условия на играта Твори и награда спечели

Раздел I Общи разпоредби

 1. 1. Играта „Твори и награди спечели” (наричана по-долу „Играта”) се организира от „Смаркетинк” ЕООД (наричан по-долу „Организатор”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Калиманци“ No 21, вх. Б, ет. 1, ЕИК 201680811
 2. Период на Играта: 17.12.2017г. до 02.01. 2018г.
 3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Oрганизатора или проекта „Моята мансарда”.
 4. Играта се организира и провежда на фейсбук страницата „Моята мансарда” и в него могат да вземат участие всички физически лица с местоживеене в Република България, на възраст над 18 години, които са собственици или наематели на мансардно жилище или къща с мансарден етаж на територията на Република България, с изключение на служителите на КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Кнауф Инсулейшън, ВЕЛУКС България ЕООД, ТОНДАХ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Смаркетинк EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.
 5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

Раздел II Механизъм на Играта

 1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

6.1. В периода между 17 декември и 24 декември ще бъде споделена публикация във фейсбук страницата „Моята мансарда“, която обявява стартирането на играта и пренасочва потребителите към уеб сайта на „Моята мансарда“ на адрес: https://moiatamansarda.bg/igra. Всеки потребител, който желае да се включи в Играта, е длъжен да посети уеб страницата https://moiatamansarda.bg/igra и да изтегли приложения .pdf файл, в който са изобразени 6 коледни форми за оцветяване.

6.2. Участникът трябва да принтира приложения .pdf файл.

6.3. Участникът трябва да оцвети коледните формички в приложения .pdf файл.

6.4. Участникът трябва да изреже внимателно коледните формички по предварително зададения контур.

6.5. Участникът трябва да постави коледните формички като украса в своя дом.

6.6. Участникът трябва да изпрати снимка на украсата в своя дом чрез лично съобщение на фейсбук страницата „Моята мансарда“ на адрес: https://www.facebook.com/moiatamansarda.bg/

 1. На 25.12.2017 година ще бъдат споделени в специален албум всички снимки, получени за участие в играта през периода 17.12.2017 – 24.12.2017 г., във фейсбук страницата „Моята мансарда“.
 2. В периода 25.12.2017 – 02.01.2018 г. ще протече гласуване, а най-харесваните 12 снимки ще получат награди от партньорите в проекта „Моята мансарда“.

Раздел III Награди

 1. Печелившите участници, общо 12 на брой, чиито снимки са събрали най-висок брой харесвания ще получат следните награди:
 • 3 броя комплекти, състоящи се от календар, химикалка и 8GB флаш памет, осигурени от VELUX.
 • 3 броя комплекти, състоящи се от календар за стена, календар за бюро, тефтер и химикалка, осигурени от Knauf.
 • 3 броя комплекти, състоящи се от магическа чаша с пакет ароматно кафе, осигурени от Tondach.
 • 3 броя комплекти, състоящите се от тениска и тефтер, осигурени от Knauf Insulation.
 1. Наградите ще бъдат разпределени на лотариен принцип на 03.01.2018 г., измежду 12-те участници, събрали най-много харесвания на техните снимки.
 2. Печелившите ще бъдат обявени в публикация на Facebook страницата „Моята мансарда” в рамките на 24 часа от изтеглянето им.
 3. Спечелилите трябва да се свържат с Организатора на лично съобщение, за да получат наградите си.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 5. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.
 6. Награди, непотърсени (неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 10-дневен срок от спечелване на наградата или непотърсени награди няма да бъдат предоставяни.
 7. Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 10 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия по реда на т.14.
 8. За да получи наградата си, печелившият участник трябва да изпрати данните си за доставка (точен адрес, пощенски код, три имена и телефон за връзка) на лично съобщение до Facebook страницата „Моята мансарда“.

Раздел IV Други

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни в случай на печалба (имена, телефон, адрес).
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазват общите условия.
 3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването.
 4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 17, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 6. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 7. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
 8. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.
 9. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции, без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 10. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 11. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 12. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи, с цел повече участия в промоцията и нарушаване на механизмана играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.