Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Подпокривна мембрана – Как да удължим живота на покрива – Част II

КАКВО Е SD-СТОЙНОСТ И ЗАЩО ТОЗИ ПАРАМЕТЪР Е ВАЖЕН?

Sd-стойност – е параметър, който описва съпротивлението, което строителният материал има срещу проникване на водна пара. Колкото по-висока е Sd-стойността, толкова по-голямо е съпротивлението на строителния материал срещу проникване на водна пара. Обратно, колкото по-малка е Sd-стойността, толкова по-малко е съпротивлението срещу проникване на водна пара. Затова тази стойност е важен критерий за правилния избор на строителни материали, включително и подпокривни мембрани и парни бариери(фолиа).

ВИДОВЕ МЕМБРАНИ СПОРЕД SD-СТОЙНОСТТА

 • Паропропускливи-водонепропускливи мембрани: мембраните със Sd-стойност, по-ниска от 0,5 м, са паропропускливи и се прилагат в съвременното строителство на покривни конструкции с един вентилиращ слой. Тяхната паропропускливост дава възможност за преминаване на водна пара от изолацията през подпокривната мембрана.подпокривнa мембранa

 • Активна парна бариера: мембрани със Sd-стойност от 2-5 м се причисляват към активните парни бариери, т.е. пароизолационни мембрани, които предотвратяват проникване на водна пара от вътрешността в топлоизолацията.подпокривнa мембранa

 • Парни бариери (паронепропускливи фолиа):фолиата със Sd-стойност над 20 м се прилагат при традиционните покривни конструкции с два вентилиращи слоя (над и под подпокривната мембрана или дъсчената облицовка), като водната пара от изолацията не се отвежда през подпокривното фолио, а в долния вентилиращ слой, който се намира под подпокривното фолио съответно под дъсчената облицовка.подпокривнa мембранa

LDS СИСТЕМА

Подпокривните мембрани и фолиа се използват в системата на скатна покривна конструкция, за която Knauf Insulation предлага изключително решение.

Става дума за LDS системата (Luftdicht-Dämmsystem – херметична изолационна система). Това е енергийно ефективна система, която осигурява максимален комфорт в подпокривното пространство при значителна икономия на енергия.

Предимството на LDS системата се проявява в изключителната топлинна защита (комбинация от каменна и стъклена минерална вата), която е допълнително подобрена чрез отлично уплътняване и ветрозащита, а именно чрез LDS мембрани.

подпокривнa мембранa

 • Уплътненост (Airtightness): единствено херметичната конструкция може да задържи топлия въздух вътре, а студения отвън. С предотвратяването на протока на въздух – т.е. на неконтролирания проток на въздух през връзки и пукнатини в обекта, се увеличава жизненият комфорт и енергийната ефективност, като в резултат на това намаляват сметките за отопление и охлаждане. Строгите изисквания на строителните разпоредби за подобряване на енергийната ефективност правят темата за уплътнеността все по-важна. Освен това уплътнеността защитава целия обект и материалите, от които е изграден, от увреждания, удължавайки експлоатационния срок на обекта.подпокривнa мембранa

 • Ветрозащита (Wind protection): отнася се преди всичко за случаите, когато изолацията е директно под покривното покритие. Ефективността на изолацията може да намалее значително, когато има инфилтриране на въздух и „ефект на изстудяване“ заради течение. Със защитните мембрани, които са съставна част от системата LDS, този ефект се свежда до минимум.

РЕЗЮМЕ

  • Прекалената въздушна циркулация води до ненужна загуба на топлинаи влошаване на комфорта в резултат на циркулацията на студен въздух.
  • Строгите строителни разпоредбикоито изискват по-добра енергийна ефективностпоставят въпроса за уплътнеността на първо място.
  • Целта би трябвало да бъде „добре уплътнявай – правилно проветрявай“. Сградите обаче не бива да са и прекалено уплътнени, нещо повече, необходимо е да се осигури правилното им вентилиране.
  • За да се осигури правилна уплътненост, всичко трябва да се вземе предвид още при проектирането. Много по-просто е да се проектира и изгради уплътнено жизнено пространство, отколкото допълнително да се извършват ремонти във влажна къща.