Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Фасада по система W333 на Кнауф

Системата за фасада на външни неносещи стени W333 е продукт на центъра за развойна дейност към Кнауф България ЕООД и представлява изключително икономично, устойчиво и екологично решение за външна фасадна стена на сгради с метална или стоманобетонна конструкция. Системата е много подходяща за надграждане на фасада, етажи и за реконструиране на мансардни помещения и е конструктивно решение, изпълнено по метода на сухото строителство.

фасада

Конструкцията се състои се от хоризонтални метални UW-профили, осигуряващи връзка с хоризонталните стоманобетонни елементи (стоманобетонни плочи). Като вертикални елементи се използват CW-профили, които изграждат скелета на бъдещата стена. Междинните между профилите се запълват с минерална вата, повишаваща топлотехническите характеристики на ограждащата конструкция. Изключително подходяща за мансардни помещения и предпочитано решение при ново строителство. За защита от проникване на водни пари в сърцевината на стената, главна роля играе паронепропускливата мембрана поставена от вътрешната страна на стената и обшита с гипскартонени плоскости, осигуряващи съвършенно гладка повърхност към помещенията.

фасада

Външната обшивка на системните решения W333 е решена, чрез поставяне на импрегнирани, влагоустойчиви гипсфазерни плоскости – Vidiwall HI. Поставяне на паропропусклива мембрана, защитава конструкцията на стената от външни влияния и в същото време позволява на водните пари от вътрешността да преминават в околната среда, осигуряваща по този начин изсушаване на строителния елемент. Последната стъпка при изграждане на външна системна стена W333 е опаковане на композицията от стоманобетона конструкция и системните външни стени на Кнауф от топлоизолационна финишна система ETICS.

Системата за външни неносещи стени W333 позволява модификация в различни варианти – в зависимост от желанието на клиента и степента на енергоефективност на сградата. Надграждане на системата с предстенна обшивка води до успешно внедряване на инсталационни системи във външната стена, като в същото време се подобряват топлотехническите харастеристики на цялата конструкция. Чрез характеристиките на системните външни стени на Кнауф и предвидената топлоизолационна фасадна система ETICS има възможност за постигане на нискоенергийни стандарти на бъдещите сгради.

Изработване на конструктивен проект на външните стени за всеки конкретен обект е необходимост в проектната документация на бъдещите сгради, като е нужно при монтаж да бъдат съблюдавани всички изисквания в него, по отношение на външните стени.

фасада

Екипът на Кнауф България ЕООД съдейства активно при проектиране на външни системни стени W333 съобразено с нормативните изисквания, предоставя на проектантския екип необходимата техническа документация за вложените материали, консултира архитектурните бюра относно енергийната ефективност и избягване на топлинните мостове.

Предимствата на външна фасада Knauf в сравнение с монолитното строителство:

  • Ниска енергоемкост при производство
  • По-малко собствено тегло
  • Допълнителна използваема площ
  • По-добра топлоизолация
  • По-добра звукоизолация
  • По-добра земетръсоустойчивост
  • Бързо изпълнение 

Това обикновено са и основните изисквания при ново строителство на жилище или при реконструкцията му, което доведе до практическата реализация на разработваната система. Как се изгражда къща със системата W333 може да видите на https://www.youtube.com/watch?v=uG_tmFNtl9I